Maj-Lis Lindahl
Past Life and Regression Therapist
Between Lives Spiritual Regression Therapist
Location- Gothenburg
majlislindahl.jpg

Email: mll@allt2.se 

Telephone: +46 (0) 73 98 46 195 

Website: helandegudinnan.se 

 

My name is Maj-Lis and I've worked through a lots of personal difficulties using regression therapy. From this I've grow both as a human and spiritually. I've become more calm and have attained an amazing inner security. 

I was first introduced to the world of regression by reading a book about using hypnosis to explore several past lives. This was the start of my journey into the spiritual world and I began my education with several courses and seminars. Eventually I met Andy Tomlinson and Anne-Bodil Rosvik who trained me as a regression therapist and in LBL regression. It's a fantastic world to explore, experience and at the same time be able to resolve many problems that stop us living our lives peacefully. 

In the regression you will find where your problems have come from and be able to transform them to achieve your own inner calmness and security. 

My practice is in Sävedalen, East of Gothenburg. 


Mitt namn är Maj-Lis och jag har arbetat igenom en massa personliga svårigheter med regressionsterapi. Från detta har jag växt både som människa och andligt. Jag har blivit mer lugn och har uppnått en fantastisk inre säkerhet. 

Jag kom i kontakt till världen av regression genom att läsa en bok om hur man använder hypnos för att undersöka flera tidigare liv. Detta var början på min resa till den andliga världen och jag började min utbildning med flera kurser och seminarier. Så småningom träffade jag Andy Tomlinson och Anne-Bodil Rosvik som tränade mig som en regression terapeut och i LBL regression. Det är en fantastisk värld att utforska, erfarenhet och samtidigt kunna lösa många problem som hindrar oss att leva våra liv. 

I regression hittar du var dina problem har kommit ifrån och kunna omvandla dem för att uppnå dina egna inre lugn och säkerhet. 

Min praktik är i Sävedalen, öster om Göteborg.