Tina Ribbershed
Past Life and Regression Therapist
Location- Kalmar
tinaribbershed.jpg

Email: info@harmoniqa.se 

Telephone: +46 730546333 

Website: www.harmoniqa.se 

 

The road to becoming a Regression Therapist has brought great changes in my way of viewing the world. As I have conducted regression therapy on clients and also undergone regression therapy myself, I have gained a new insight into the emotional / spiritual dimensions and thereby developed new ways of relating to myself and the environment around me. 

Regression therapy is a fantastic tool that is very exciting to be able to use. We carry with us so much from our past lives and that can cause difficulties for us. 

At the same time as we clear blockages, we also glimpse into the lives we have lived, and that in itself is an incredible experience! A regression will not leave you indifferent, it touches you deeply! 

I look forward to the opportunity to guide you through your past lives and to help resolve the blockages you wish to make yourself free of. 

My practice is in Kalmar. 


Vägen till färdig regressionsterapeut har inneburit stora förändringar i mitt sätt att betrakta världen. I takt med att jag genomfört regressioner på andra och även fått genomgå ett flertal sessioner med regressionsterapi för egen del, har min inblick i de själsliga/andliga dimensionerna utvecklat mitt sätt att förhålla mig till mig själv och min omvärld. 

Regressionsterapi är ett fantastiskt redskap som är väldigt spännande att få arbeta med. Vi bär med oss så mycket från alla våra tidigare liv som kan ställa till svårigheter för oss. Samtidigt som vi gör oss av med blockeringarna får vi också inblick i de liv vi levt, och det i sig är en otrolig upplevelse! En regression lämnar dig inte oberörd, den berör på djupet! 

Jag ser fram emot att få möjlighet att guida dig genom dina tidigare liv och hjälpa dig att lösa de blockeringar du önskar göra dig fri från. 

Min mottagning finns i Kalmar.