top of page

ÖZGE CANSU TETIK

Past Life and Regression Therapist

Turkey

Istanbul - Kadıköy
Other location: Bursa, Mudanya

Turkish

Offers therapy in person and online

ÖZGE CANSU TETIK

Email: octetik@gmail.com
Phone: +905372233218
Website: under construction

ABOUT
ÖZGE CANSU TETIK

Cansu 1991 Bursa doğumlu olup, ilkokul ve liseyi TED Bursa Kolej’inde okudu. Kendisini tanımaya ve anlamaya çalışırken psikoloji okumaya karar verdi. Sabancı Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. İnsanların hayatına terapist olarak dokunmak ve yardım etmek istediği için
Üsküdar Üniversitesin’de Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans programını tamamladı. Bir çok staj deneyiminden sonra terapi ekolü olarak Radianced Okul’u seçti. 2020 yılında Radianced Okul’daki temel seviye Regresyon Eğitimi'ne başladı ve Diba Ayten Yılmaz’ın verdiği bütün ileri seviye eğitimleri ve Hayatlar Arası Regresyon Eğitimi”ni de tamamlayarak 2021 yılında mezun oldu. Bireysel ve terapist olma yolculuğunu desteklemesi adına Varoluşçu Akademiden Varoluşçu Terapi eğitimi almaya başladı. Tam zamanlı olarak İstanbul ve Bursa’da online ve yüz yüze bireysel terapi çalışmaları uygulamaktadır.

Cansu was born in Bursa in 1991 and studied primary and high school at TED Bursa College.
While trying to get to know and understand herself, she decided to study psychology.
She graduated from Sabancı University, Department of Psychology. Because she wants to touch and help people's lives as a therapist. She completed her master's degree in Clinical Psychology at Üsküdar University. After many internship experiences, she chose Radianced School as a therapy method. She started “Past Life Regression Training” in Radianced school in 2020 and graduated in 2021 by completing all “Advanced Trainings” and “Between Lives Spiritual Regression Training” given by Diba Ayten Yılmaz. She started taking Existential Therapy training from the Existential Academy to support her journey to become an individual and a therapist.
She practices full-time online and face-to-face individual therapy in Istanbul and Bursa.

bottom of page