top of page

KARIN DANEKKER

Past Life and Regression Therapist
Between Lives Spiritual Regression Therapist

Sweden

Gotland

Swedish, English

Offers therapy in person

KARIN DANEKKER

Email: karin.danneker@telia.com
Phone: +46 (0) 76 13 50 184

ABOUT
KARIN DANEKKER

Jag heter Karin och för mig är livet en resa som jag själv har valt för att lära och utveckla mig andligt.

På denna livsresa har jag arbetat inom olika områden som utbildning, jordbruk, ledarskap och mental hälsovård i olika länder och kulturer.

Jag har utbildat mig hos Andy Tomlinson till regressionsterapeut och LBL-terapeut (andlig regression). Jag har deltagit i en utbildning och workshop i regressionsterapi i USA, ledd av Dr Brian Weiss. Jag är också diplomerad gestaltterapeut.

Regressionsterapi är ett fantastiskt verktyg för att hitta ursprunget till ett problem som idag stör din tillvaro. När du går bakåt i tiden och hittar och upplever det som en gång var början till ditt problem, så får du en bättre chans att hantera din livsprocess idag och du får också en djupare insikt i din egen livsplan.

Jag arbetar också med frigörande av främmande energier.

Min mottagning finns i Mafrids, Gotlands Tofta.

***

My name is Karin, and for me life is a journey that I have chosen to take with the intention to learn and develop spiritually.

On this life's journey, I have worked in different fields like education, agriculture, management and mental health service in different countries and cultures. My great interest has always been to work with people and issues related to our life process.

I have trained with Andy Tomlinson to become a Past Life & Regression Therapist, Life Between Lives Therapist and I have also attended a training and workshop in Past Life Therapy in the USA headed by Dr Brian Weiss. I am also a Gestalt Therapist.

Regression Therapy is a fantastic tool to reach the source of a problem, which is interfering with your current life. When you go back in time and find out and experience events being the starting points of your problems, then you will have a better chance to handle your life process today and also more deeply understand your own life plan.

I am also working with spirit releasement.

My practice is in Mafrids, Gotlands Tofta on the island of Gotland.

bottom of page