top of page

NERMIN UYAR

Geçmiş Yaşam ve Regresyon Danışmanı / Past Life and Regression Therapist

Turkey

Istanbul, Kadikoy

Turkish, English

Yüz yüze ve on-line danışmanlık hizmeti vermektedir. / Offers therapy in person and online.

NERMIN UYAR

Email: nerminuyar@yahoo.com
Phone: +90 532 655 08 00
Website: www.nerminuyar.com

ABOUT
NERMIN UYAR

İzmir doğumludur. NLP ve Kuantum Düşünce Tekniği Uygulamacılığı sonrasında Nisan 2012’de Radianced Okul – Türkiye’den Geçmiş Yaşam ve Regresyon Danışmanı olarak mezun olmuştur. Halen Radianced Okul’da Hayatlararası Regresyon eğitimini almaktadır. Ayrıca EARTh Regresyon Derneğinin de profesyonel üyesidir.

1983’te İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, şube müdürlüğü pozisyonu dahil uzun yıllar bankacılık sektöründe çalışmıştır. 2005’ten bu yana öncelikle kendini tanıma ve anlama çabasıyla holistik yaklaşımlarla uğraşmaya ve çalışmaya başlamıştır. Bunun onu kendi ruhsal yoluna yerleştirdiğini hissetmektedir.

Ayrıca Anadolu Üniversitesi’nden Sosyal Hizmetler ön lisans diplomalıdır. 2021’de İstanbul Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans programından “Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Psikopatolojisinde Şema Terapisi ve Şefkat Odaklı Terapinin Uygulama ve Etkinliği” konulu çalışmasıyla klinik psikolog olarak mezun olmuştur. German New Medicine, Total Biyoloji, Epigenetik ve Geneoloji bilgisi üzerine kurulan Recall Healing (İyileşmeyi Hatırlamak) eğitimi bulunmaktadır. Bununla, danışanın psişik örüntüleriyle birlikte iyileşme sürecinde görülen fiziksel belirtilerin doğadaki anlamının okunmasını kolaylaştırmaktadır.

Çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere hem Türkçe hem de İngilizce olarak büyük bir tutku, merak, ilgi ve şefkatle tam zamanlı olarak çalışmaktadır. İleri enerji temizliği teknikleri, beden terapisi, vekaleten yapılan regresyon ve içsel çocuk terapileri gibi tüm regresyon tekniklerini kullanmaktadır. Halen beyin-organ ve psişenin sağlığımızı birlikte yaratımını ve yenilemesini öğrenmek için Fehler! Linkreferenz ungültig. öğrencisidir. www.learninggnm.com web sitesinin Türkçe çevirmenliğini de yapmaktadır.

Born in Izmir - Turkiye. With an NLP Practitioner and Quantum Thinking Technique Practitioner background, Nermin graduated from Radianced School - Turkiye as a Past Life Regression Therapist in April 2012. Currently undergoing Life Between Lives training at Radianced School. She is also a Professional member of EARTh Association.

After graduated from Economy Faculty in 1983, she worked as a bank officer in many positions including the branch manager for many years. Since 2005, with an urge to understand and know herself first, started to study and work on holistic approaches that seemingly put on her own soul path.

She also graduated as a Social Worker from Anadolu University. In 2021, she completed the master degree program at Kent University - Istanbul on Clinical Psychology with a review study on” In Psychopatology of Early Maladaptive Schemes, Schema Therapy and Compassion Focused Therapy, Applications and Effectiveness “. She has a training on Recall Healing on which is builded on German New Medicine, Total Biology, Epigenetics and Genealogy that facilitates reading the somatic symptoms along the way of healing, together with the clients’ psychic patterns.

Works full time with great passion, curiosity, concern and compassion for all journeys of souls including children and elders in both Turkish and English language. She uses all regression techniques including advanced energy cleansing techniques, body therapies, by proxy and inner child therapies. She is still a student of German New Medicine wisdom to understand of brain-organ and psyche’s collective creation and re-creation.

bottom of page